Contact us

Porsche Centre Chongqing Nanan Sales

No. 96, Liu Jia Hua Yuan, Tong Yuan Ju, Nanan District Chongqing , P. R. China
Tel: +86 23 62969 911
Fax: +86 23 6238 5115
+86 23 62969 911
Get directions

Porsche Centre Chongqing Nanan is located in No. 96, Liu Jia Hua Yuan, Tong Yuan Ju, Nanan District Chongqing , the south side of Chongqing Egongyan Bridge,the transportation is very convenient.


Business Hours:

Mon. - Fri.: 9:00 - 17:30
Sat.: 9:00 - 17:30
Sun.: 9:00 - 17:30

Porsche Centre Chongqing Nanan After Sales Team

No. 96, Liu Jia Hua Yuan, Tong Yuan Ju, Nanan District Chongqing , P. R. China
Tel: +86 23 62969 911
Fax: +86 23 6238 5115
+86 23 62969 911
Get directions

Porsche Centre Chongqing Nanan is located in No. 96, Liu Jia Hua Yuan,Tong Yuan Ju, Nanan District Chongqing , the south side of Chongqing Egongyan Bridge,the transportation is very convenient.

Business Hours:

Mon. - Fri.: 9:00 - 19:00
Sat.: 9:00 - 17:30
Sun.: 9:00 - 17:30

Porsche Centre Chongqing Nanan

Contact Us
+86 23 62969 911+86 23 62969 911
+86 23 6238 5115+86 23 6238 5115
info@porsche-chongqing-nanan.com
How to Find Us
No. 96, Liu Jia Hua Yuan, Tong Yuan Ju, Nanan District Chongqing , P. R. China
Display on Map
Make a Request
Test Drive
Service
General Enquiries
Connect with Porsche